top of page

Digital husrensning på distans

Husrensningar går även utmärkt att genomföra på distans tex på telefon för dig som inte bor i Stockholm med omnejd, varifrån jag utgår. 

Steg 1

Precis som när jag gör en husrensning på plats startar vi med ett samtal, där du berättar vad du vill ha hjälp med. När/om du känner förtroende för mig fortsätter vi, vårt gemensamma arbete.

 

Av dig, önskar jag en planritning eller en grov skiss, över din bostad, med ett markerat väderstreck. Fotografera ritningen och maila den till mig. Jag önskar också din adress, så jag kan söka på kartor, efter energier i ditt närområde.

 

Jag kartlägger ditt hems energier. Oftast ser jag strukturen av problemet redan här. Så när vi hörs vid, är jag väl förberedd. Vi ”läser” av platsen tillsammans. Jag berättar om de olika energierna som tillhör platsen, tex jordenergier som Curry och Hartmanlinjer, vattenåder, och olika typer av jordstrålning, så du får en förståelse av vad du känner av. Vi går igenom de energistrukturer som kan vara negativa för dig och tittar på hur de påverkar dig.

Steg 2

Nästa steg är att avlägsna eller korrigera dessa energistrukturer. Det går mycket bra att göra på distans.. Efter det, känner vi in eventuella besökare från andevälden, och vi hör efter vad de har att säga.

 

Vi hjälper dessa besökare att komma dit där de hör hemma, med största respekt.

Nära och kära som finns hos oss för att skydda oss, kan vara fint att ha kvar som sällskap. Men bara om du vill det!

 

Ofta är det en rad av fenomen som är orsaken till det du upplever, och det ska åtgärdas. Om du upplever fenomen av detta slag, är du ofta en sensitiv person. Det finns olika tekniker att balansera din känslighet, så du själv kan ta kontrollen över detta. Detta pratar vi också om.

 

Målet är att du ska få ett balanserat och harmoniskt hem, där du tycker om att vara.

Din investering

Arbetet tar oftast 90 minuter på telefon + kartläggning och förberedelser ca 30 minuter. Pris: 2000:-  Betalas med Swish

bottom of page