top of page

Kropp & energier i samverkan

DIGITAL KURS

Vid fem tillfällen 18.30 - 21.00 via Facebook / Messenger.  

  
 

 

Under Egyptenresan, som vi gjorde i november, fick vi information om, att det är mycket viktigt att vi

lär oss mer om hur vi fungerar - den fysiska kroppen i samverkan med kroppens energisystem. 

Till hjälp under kursen, har vi mästarna från Atlantis och gamla Egypten med oss. Detta för att vägleda
oss i de gamla heliga kunskaperna, som praktiserades på Atlantis. Allt för att hjälpa oss och ge oss 

verktyg, i den uppstigning som vi befinner oss i. För att vi ska kunna stanna och verka i 5D. 

Detta är kunskap, som praktiserades i de gamla mysterieskolorna.

Vilka är våra energisystem?
Chakrasystemet  - Energikropparna - Elementen - Meridianerna
Vi ska även arbeta med - Tredje ögat - Yin/Yang  - Fascian - Hormoner -
Har vi kunskap om hur vi fungerar, kan vi komma längre i vår utveckling genom
att utveckla våra förmågor och höja våra energier.


1) - CHAKRASYSTEMEN
Genom att använda olika chakrasystem i kroppen kan du sätta dig i olika tillstånd, genom att höja dina
energier. Du förbättrar dina kontakter med guider och andevärlden.  Vi ska arbeta intuitivt, med sjuchakra-
eller tolvchakrasystemet. Då kan du använda de olika tillstånden för att förstärka dina sinnen.
Detta ska vi öva på. Moder jord har också sitt eget chakrasystem.


2) - ENERGIKROPPARNA
Har vi kunskap om våra energikroppar - så kan vi arbeta i dem på ett mer avancerat sätt.
Vi har flera olika energikroppar. Eteriska, astral, mental, kausal, metapersal och atmiska kroppen.
I tex astralkroppen, ligger mycket av våra känslor. Det är med astralkroppen vi reser i astralresor. osv...
Bli "vän" med dina energikroppar. Lär känna dess egenskaper.
Alla energikroppar har olika egenskaper, det ska vi titta på.


3) - ELEMENTEN
Den fysiska kroppen är uppbyggd av de fem elementen; luft, jord, vatten, eld och eter.
Lär dig behärska dina element! Troligtvis bland det viktigaste vi kan lära oss.  
Lär dig att arbeta med de olika elementen, för att hjälpa din fysiska kropp och hälsa.


4) - MERIDIANERNA, CHI, YIN YANG, TREDJE ÖGAT
Genom meridianerna strömmar kroppens energier, Chi Meridianerna delas in i huvudgrupperna yin och yang.
Leylinjerna är som jordens meridianer, kopplade till jordens chakran.  
Vi övar på att öppna tredje ögat, detta gör vi vid varje kurstillfälle.


5)  - HORMONER, NERVSYSTEMET, FASCIAN, BLUEPRINTEN
De olika hormonerna i din fysiska kropp, påverkar dig mycket.
Lär dig att ta kommando över dina hormoner, genom att lära dig mer om hur du påverkas dem.
Du kan styra din egen hälsa, genom större kunskap om dina hormoner.
Ta eget kommando, över ditt mående - påverka medvetet dina hormoner.
Fascian - bindväven - håller mycket av kroppens vatten. Ett av kroppens viktigaste organ.
Vattenkristallerna i fascian är viktiga i vår kommunikation med högre entiteter och i vår uppstigning till 5D.
Ni har säkert sett Masaru Emotos bilder på vattenkristaller, lyckliga vattenkristaller!
Bli vän med kroppens "vatten"!
Vi arbetar också med blueprinten - du i din högsta potential.

Du kommer att få grundkunskaper i de olika ämnena.
Vi arbetar och diskuterar detta, tar sen in och arbetar med informationen i meditation för att landa i kunskaper
och egna upplevelser. Vi tar hjälp av våra guider, atlantiska, Egyptiska mästare.
Du kommer att få övningar att göra och arbeta digitalt med en annan kurskamrat, mellan lektionerna.
 

Din investering

Kursen: 5 kurstillfällen 

Kostnad:  1800:-  betalas via Swish 0705-885580

bottom of page