top of page

Husrensning på arbetsplatsen

Hur är energierna på din arbetsplats?  Hur går samarbetet på din arbetsplats? 

Är stämningen god? Finns det kollegor som har svårt med sitt humör? Har ni hög sjukfrånvaro? Många som mår dåligt? Värk i kroppen? Hög stressfaktor?

Motvilja att gå till arbetet? Kaos, utan att förstå varför?

Hör detta ihop med era arbetsuppgifter, eller är det något annat som skapar detta?
Ofta kan det höra ihop med platsminnen. Många personer går och mår dåligt pga att byggnaden till arbetsplatsen, står på tex en gammal avrättningsplats? Eller en plats där det varit slag i krig, i svunnen tid. Mycket död och lidande. energierna finns kvar.


Vid nybyggnationer idag, tas inte hänsyn till jordenergier, vilket man gjorde fram till 1800 talets slut. Det byggs mycket nu och det tas inte hänsyn till gamla heliga platser och cermoniplatser. Att bo eller arbeta på en sådan plats, det kan bli krävande. Man bygger även på gamla gravplatser, och du kan ju fundera över hur energierna är där.


 

Vid ett tillfälle fick jag frågan från en mor, gällande en pojke i 10 års åldern. Han var på väg in i väggen.Det hade varit kaos under de år han gått i skolan. Det jag såg var, att huset där klassrummet för lågstadie eleverna låg vid en gammal avrättningsplats. Jag avlägsnade energin från platsen. Efter det vände den unge pojkens liv helt, till glädje och välmående.

 

De andra barnen och personalen fick också glädje av detta. De första sju åren i våra liv, är så viktiga i vår utveckling och våra barn idag är högsensitiva. Därför är det extra viktigt med energierna i skolor och förskolor.

Proceduren för husrensning på arbetsplatsen är densamma som vid vanlig husrensning och går även att göras digitalt. 

bottom of page