top of page

Reiki healing

Reiki är en naturlig energimetod för stressreducering och djupavslappning. Den balanserar störningar i kroppens energisystem och stärker kroppens egna läkningsprocesser vid stress, smärta, spänningar, sömnsvårigheter och utbrändhet. Genom mjuk och stillsam beröring aktiverar Reiki kroppens eget lugn-och-ro system och produktionen av endorfiner ökar. Reikin har sin rötter i Japan och Tibet.
 

Ordet Reiki kommer från två japanska ord –rei och ki, och kan översättas till ”universell livsenergi”.
Reiki är en friskvårdsmetod, som är godkänd av Skatteverket.
Studier har visat att stressnivån sjunker 20-70 % hos personer som får Reiki regelbundet.
Efter behandlingen har vi ett utvärderande samtal.

Din investering

Kostnad: 900:- / 60 min 

Plats: Segeltorp/ Stockholm eller digitalt via Messenger eller Skype.
 

bottom of page